آسان هاست
نام کاربري
رمز عبور
رمز عبورم را فراموش کرده ام

۰۹۱۰۹۹۶۰۹۱۵ whatsapp telegram line

اخبار سایت

خدمات

آموزش های کاربردی

طراحي سايت

دسترسي سريع

آسان هاست , همراه چهارده ساله شما
خدمات  هاستینگ
ثبت انواع دامین
طراحی سایت
پرداخت های ارزی
پشتیبانی آنلاین
طراحی انواع سایت های وردپرس
نمایش صحیح در انواع دیوایس ها
استفاده از آخرین قالب های روز
ثبت دامنه با پسوندهای جدید
فرصتی مناسب برای ثبت دامنه با نام مورد نظر شما
Image Slider

جهت اطلاع از آزاد بودن و یا اشغال بودن دامین انتخابی خود در باکس زير نام دامنه را
تایپ نموده و سپس روی کلید "چک شود" کلیک نمایید.
.WWW
:: your domains name::
درصورت عدم پاسخگویی تلفن های پشتیبانی درخواست های خود را به ایمیل های زیر ارسال نمائید
فروش :
پشتیبانی :
جهت

جهت اولین ثبت کننده دومین های فارسی در ایران
ثبت دومین با پسوند های جدید
لیست دومین های قابل ثبت
جهت جستجوی قیمت دومین پسوند دومین , خود را تایپ نمایید.
بگرد

توجه داشته باشید جعبه جستجوی بالا تنها برای پیدا کردن قیمت دومین ها می باشد.
تومان 360,000
.com
تومان 396,000
.net
تومان 396,000
.org
تومان 468,000
.info
تومان 828,000
.co
تومان 18,000
یکساله .ir
تومان 65,000
پنجساله .ir
تومان 360,000
تومان 180,000
.top
تومان 468,000
.xyz
تومان 324,000
.one
تومان 684,000
.center
تومان 324,000
.name
تومان 1,368,000
.university
تومان 288,000
.us
تومان 1,368,000
.finance
تومان 972,000
.tv
تومان 1,800,000
.co,com
تومان 290,000
.in
تومان 216,000
.Eu
تومان 1,548,000
.insure
تومان 504,000
.Mobi
تومان 396,000
تومان 1,548,000
.clinic
تومان 2,880,000
.credit
تومان 1,944,000
.mn
تومان 468,000
.Asia
تومان 396,000
.Tel
تومان 1,548,000
.dental
تومان 792,000
.ws
تومان 0,000
فارسی.tv
تومان 2,340,000
.press
تومان 936,000
.airforce
تومان 3,060,000
.host
تومان 360,000
.company
تومان 936,000
.enterprises
تومان 684,000
.tips
تومان 936,000
.builders
تومان 936,000
.construction
تومان 936,000
.contractors
تومان 936,000
.academy
تومان 684,000
.education
تومان 684,000
.institute
تومان 936,000
.coffee
تومان 1,548,000
.kitchen
تومان 1,188,000
.menu
تومان 1,548,000
.recipes
تومان 936,000
.army
تومان 540,000
.pink
تومان 540,000
.red
تومان 540,000
.blue
تومان 684,000
.today
تومان 1,548,000
.holiday
تومان 936,000
.clothing
تومان 504,000
.biz
تومان 684,000
.equipment
تومان 1,548,000
.glass
تومان 684,000
.lighting
تومان 1,548,000
.shoes
تومان 936,000
.navy
تومان 936,000
.guru
تومان 72,000,000
.rich
تومان 684,000
.gallery
تومان 684,000
.graphics
تومان 936,000
.vet
تومان 936,000
.photo
تومان 684,000
.photography
تومان 684,000
.photos
تومان 936,000
.pics
تومان 1,548,000
.holdings
تومان 1,548,000
.ventures
تومان 1,548,000
.careers
تومان 3,456,000
.ceo
تومان 684,000
.management
تومان 936,000
.estate
تومان 936,000
.house
تومان 936,000
.land
تومان 1,044,000
.soy
تومان 936,000
.ooo
تومان 936,000
.repair
تومان 684,000
.solutions
تومان 684,000
.support
تومان 1,332,000
.tattoo
تومان 936,000
.training
تومان 504,000
.im
تومان 252,000
.uk
تومان 936,000
.singles
تومان 936,000
.bike
تومان 1,548,000
.camera
تومان 936,000
.computer
تومان 684,000
.systems
تومان 684,000
.technology
تومان 1,548,000
.camp
تومان 828,000
.website
تومان 1,548,000
.voyage
تومان 684,000
.directory
تومان 360,000
.click
تومان 936,000
.domains
تومان 684,000
.email
تومان 396,000
.link
تومان 540,000
.uno
تومان 936,000
.marketing
تومان 936,000
.farm
تومان 1,548,000
.codes
تومان 540,000
.onl
تومان 936,000
.boutique
تومان 936,000
.cheap
تومان 936,000
.zone
تومان 2,160,000
.build
تومان 936,000
.cool
تومان 936,000
.watch
تومان 684,000
.agency
تومان 936,000
.bargains
تومان 3,348,000
.best
تومان 900,000
.wiki
تومان 936,000
.works
تومان 936,000
.world
تومان 1,548,000
.expert
تومان 468,000
.club
تومان 936,000
.democrat
تومان 936,000
.media
تومان 936,000
.social
تومان 936,000
.events
تومان 540,000
.trade
تومان 936,000
.industries
تومان 684,000
.supply
تومان 936,000
.tools
تومان 684,000
.report
تومان 936,000
.services
تومان 360,000
.de
تومان 936,000
.market
تومان 936,000
.town
تومان 36,000,000
.voting
تومان 936,000
.exchange
تومان 936,000
.engineering
تومان 1,548,000
.healthcare
تومان 936,000
.nyc
تومان 612,000
.desi
تومان 1,188,000
.attorney
تومان 1,188,000
.lawyer
تومان 684,000
.city
تومان 936,000
.surf
تومان 936,000
.beer
تومان 936,000
.deals
تومان 1,296,000
.degree
تومان 1,260,000
.scot
تومان 936,000
.republican
تومان 936,000
.place
تومان 1,548,000
.plumbing
تومان 936,000
.direct
تومان 936,000
.rodeo
تومان 936,000
.horse
تومان 936,000
.fishing
تومان 936,000
.country
تومان 936,000
.cooking
تومان 2,160,000
.organic
تومان 936,000
.church
تومان 936,000
.guide
تومان 936,000
.life
تومان 2,880,000
.loans
تومان 2,160,000
.global
تومان 1,800,000
.london
تومان 468,000
.koeln
تومان 4,680,000
.hiphop
تومان 4,680,000
.audio
تومان 2,880,000
.accountants
تومان 936,000
.digital
تومان 4,680,000
.creditcard
تومان 1,548,000
.claims
تومان 684,000
.gratis
تومان 1,440,000
.black
تومان 1,800,000
.bio
تومان 936,000
.haus
تومان 936,000
.fitness
تومان 936,000
.forsale
تومان 936,000
.discount
تومان 1,548,000
.furniture
تومان 2,880,000
.investments
تومان 1,548,000
.fund
تومان 936,000
.cash
تومان 1,548,000
.tax
تومان 1,188,000
.actor
تومان 468,000
.rocks
تومان 1,548,000
.surgery
تومان 936,000
.limited
تومان 1,548,000
.maison
تومان 1,548,000
.financial
تومان 936,000
.fail
تومان 936,000
.wtf
تومان 936,000
.how
تومان 936,000
.consulting
تومان 1,548,000
.toys
تومان 540,000
.tokyo
تومان 612,000
.moe
تومان 396,000
.pictures
تومان 1,548,000
.lease
تومان 936,000
.associates
تومان 1,188,000
.rest
تومان 2,160,000
.bar
تومان 936,000
.pub
تومان 936,000
.gripe
تومان 1,548,000
.capital
تومان 1,332,000
.christmas
تومان 540,000
.wang
تومان 936,000
.fish
تومان 936,000
.vision
تومان 900,000
.ink
تومان 684,000
.supplies
تومان 936,000
.parts
تومان 1,548,000
.cleaning
تومان 936,000
.cards
تومان 936,000
.care
تومان 936,000
.catering
تومان 540,000
.webcam
تومان 540,000
.bid
تومان 828,000
.reviews
تومان 936,000
.productions
تومان 1,548,000
.partners
تومان 1,548,000
.dating
تومان 612,000
.ninja
تومان 936,000
.properties
تومان 1,548,000
.condos
تومان 0,000
.орг
تومان 828,000
.dance
تومان 936,000
.vacations
تومان 1,548,000
.cruises
تومان 936,000
.rentals
تومان 1,548,000
.restaurant
تومان 1,548,000
.flights
تومان 1,548,000
.villas
تومان 19,800,000
.luxury
تومان 684,000
.exposed
تومان 936,000
.foundation
تومان 540,000
.kim
تومان 4,680,000
.property
تومان 936,000
.help
تومان 4,680,000
.diet
تومان 1,548,000
.pizza
تومان 936,000
.immo
تومان 360,000
.business
تومان 684,000
.network
تومان 936,000
.software
تومان 936,000
.auction
تومان 2,880,000
.energy
تومان 828,000
.band
تومان 936,000
.cab
تومان 936,000
.community
تومان 1,548,000
.delivery
تومان 1,188,000
.dentist
تومان 1,548,000
.diamonds
تومان 936,000
.engineer
تومان 936,000
.gifts
تومان 1,296,000
.mortgage
تومان 936,000
.rehab
تومان 612,000
.rip
تومان 1,548,000
.solar
تومان 828,000
.space
تومان 360,000
.work
تومان 540,000
.party
تومان 540,000
.cricket
تومان 2,160,000
.vote
تومان 936,000
.yoga
تومان 540,000
.science
تومان 1,548,000
.coach
تومان 1,548,000
.memorial
تومان 1,548,000
.legal
تومان 936,000
.money
تومان 2,160,000
.green
تومان 2,880,000
.tires
تومان 4,680,000
.flowers
تومان 936,000
.wedding
تومان 936,000
.fashion
تومان 936,000
.garden
تومان 1,440,000
.poker
تومان 936,000
.fit
تومان 936,000
.sale
تومان 828,000
.video
تومان 1,548,000
.design
تومان 1,800,000
.ngo
تومان 1,548,000
.tennis
تومان 936,000
.chat
تومان 1,548,000
.apartments
تومان 2,808,000
.adult
تومان 936,000
.school
تومان 684,000
.football
تومان 9,000,000
.sucks
تومان 540,000
.date
تومان 540,000
.review
تومان 540,000
.faith
تومان 1,548,000
.golf
تومان 1,548,000
.tours
تومان 2,880,000
.gold
تومان 936,000
.plus
تومان 936,000
.cafe
تومان 936,000
.express
تومان 936,000
.love
تومان 936,000
.site
تومان 828,000
.news
تومان 936,000
.team
تومان 1,548,000
.jewelry
تومان 936,000
.show
تومان 1,080,000
.lat
تومان 1,800,000
.tech
تومان 540,000
.download
تومان 540,000
.racing
تومان 540,000
.accountant
تومان 540,000
.loan
تومان 540,000
.win
تومان 936,000
.lol
تومان 1,548,000
.hockey
تومان 1,548,000
.dog
تومان 1,548,000
.theater
تومان 1,548,000
.taxi
تومان 684,000
.run
تومان 684,000
.soccer
تومان 9,000,000
.movie
تومان 1,548,000
.coupons
تومان 1,080,000
.online
تومان 684,000
.fyi
تومان 936,000
.mba
تومان 2,160,000
.fans
تومان 936,000
.style
تومان 1,548,000
.bingo
تومان 1,440,000
.ski
تومان 2,160,000
.rent
تومان 18,000,000
.tickets
تومان 2,160,000
.college
تومان 828,000
.live
تومان 540,000
.men
تومان 828,000
.studio
تومان 560,000
.pro
تومان 828,000
.earth
تومان 396,000
.cloud
تومان 828,000
.family
تومان 1,548,000
.wine
تومان 1,548,000
.vin
تومان 90,000,000
.auto
تومان 90,000,000
.car
تومان 90,000,000
.cars
تومان 828,000
.pw
تومان 540,000
.bet
تومان 1,188,000
.mom
تومان 12,960,000
.game
تومان 288,000
.vip
تومان 540,000
.promo
تومان 0,000
.рус
تومان 684,000
.group
تومان 1,548,000
.salon
تومان 1,800,000
.store
تومان 684,000
.ltd
تومان 540,000
.stream
تومان 900,000
.cx
تومان 936,000
.tube
تومان 432,000
.gdn
تومان 612,000
.games
تومان 936,000
.shopping
تومان 1,080,000
.shop
تومان 2,880,000
.doctor
تومان 720,000
.ren
تومان 936,000
.blog
تومان 720,000
.cam
تومان 540,000
.irish
تومان 1,548,000
.hospital
تومان 756,000
.fun
تومان 2,880,000
.basketball
تومان 2,520,000
.eco
تومان 468,000
.art
تومان 1,188,000
.buzz
تومان 720,000
.gift
تومان 4,680,000
.guitars
تومان 936,000
.florist
تومان 684,000
.international
تومان 540,000
.shiksha
تومان 2,520,000
.archi
تومان 468,000
.cologne
تومان 3,348,000
.career
تومان 2,880,000
.reise
تومان 1,620,000
.gent
تومان 12,960,000
.hosting
تومان 972,000
.markets
تومان 1,800,000
.courses
تومان 0,000
تومان 1,440,000
.study
تومان 1,044,000
.trading
تومان 1,440,000
.broker
تومان 1,980,000
.forex
تومان 1,548,000
.theatre
تومان 97,560,000
.protection
تومان 97,560,000
.security
تومان 2,343,600,000
.hoteles
تومان 720,000
.pet
تومان 25,560,000
.storage
تومان 3,240,000
.travel
تومان 936,000
.io
تومان 1,296,000
.mx
تومان 216,000
.cn
تومان 504,000
.me
تومان 1,080,000
.la
تومان 360,000
.cc
تومان 900,000
.sx
تومان 1,404,000
.vc
تومان 360,000
.ca
تومان 432,000
.be
تومان 2,160,000
.so
تومان 612,000
.at
تومان 3,060,000
.sc
تومان 468,000
.nl
تومان 792,000
.bz
تومان 720,000
.pl
تومان 2,520,000
.fm
تومان 1,656,000
.ph
تومان 936,000
.lc
تومان 576,000
.com.co
تومان 252,000
.org.uk
تومان 540,000
.app
تومان 1,080,000
.ac
تومان 1,080,000
.sh
تومان 1,188,000
.boats
تومان 43,200,000
.pr
تومان 3,240,000
.ag
تومان 4,680,000
.ai
تومان 4,680,000
.blackfriday
تومان 1,188,000
.yachts
تومان 936,000
.charity
تومان 288,000
.icu
تومان 540,000
.lv
تومان 2,160,000
.health
تومان 1,080,000
.fan
تومان 900,000
.llc
تومان 360,000
.page
تومان 2,880,000
.realestate

آموزش های کاربران


جهت سفارش هاست نوع هاست خود را انتخاب نماييد.

هاست لينوکس

هاست ويندوز

جهت
فضا
پهنای باند
افزودن دامنه
تعداد ایمیل
تعداد دیتابیس
تعداد پارک دامين
اکانت FTP
پشتيباني PHP
کنترل پنل
محل ديتاسنتر
قيمت (سالانه)
+اطلاعات بيشتر

Plan 1

Linux - 50 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
5
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
ایران
100,000 تومان

Plan 2

Linux - 100 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
5
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
ایران
100,000 تومان

Plan 4

Linux - 200 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
10
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
ایران
120,000 تومان

Plan 6

Linux - 500 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
10
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
ایران
200,000 تومان

Plan 8

Linux - 1000 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
10
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
ایران
250,000 تومان

Plan 10

Linux - 2000 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
20
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
ایران
300,000 تومان

Plan 12

Linux - 3000 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
20
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
ایران
350,000 تومان

Plan 14

Linux - 5000 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
20
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
ایران
500,000 تومان

Plan 17

Linux - 1000 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
20
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
آلمان
700,000 تومان - آلمان

Plan 18

Linux - 2000 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
20
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
آلمان
800,000 تومان - آلمان

Plan 19

Linux - 5000 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
20
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
آلمان
1,200,000 تومان - آلمان

Plan 20

Linux - 7000 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
20
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
آلمان
1,400,000 تومان - آلمان

Plan 21

Linux - 10000 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
20
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
آلمان
1,600,000 تومان - آلمان
footer.htm
میزبانی وب دامنه طراحی و توسعه وب سایت سایر مطالب ارتباط با ما
هاست لینوکس ایران

هاست ویندوز ایران

سرور مجازی

سرور اختصاصی

نمایندگی هاست لینوکس

نمایندگی هاست ویندوز

لیست و تعرفه دامین ها

ثبت دامین با پسوندهای جدید

ثبت دامین کشورهای جهان

ثبت دامین های فارسی

انتقال دامین به آسان هاست و تمدید

ورود به سایت

نمونه کارها

سفارش طراحی وب سایت

سفارش هاست و دامین

شماره حساب ها

آموزش های کاربردی

شرایط و ضوابط

درباره ما

شماره تماس:
021-55153580
09109960915

فروش:
sales[at]AsanHost.com
پشتیبانی:
support[at]AsanHost.com
اطلاعات:
info[at]AsanHost.com

گفتگوی آنلاین  

© 2018 - 2004 AsanHost.com
google