آسان هاست
نام کاربري
رمز عبور
رمز عبورم را فراموش کرده ام

۰۹۱۰۹۹۶۰۹۱۵ watsapp viber

پاسخگویی آنلاین

خدمات

اخبار سایت

آموزش های کاربردی

طراحي سايت

دسترسي سريع


جهت اولین ثبت کننده دومین های فارسی در ایران
ثبت دومین با پسوند های جدید
لیست دومین های قابل ثبت
جهت جستجوی قیمت دومین پسوند دومین , خود را تایپ نمایید.
بگرد

توجه داشته باشید جعبه جستجوی بالا تنها برای پیدا کردن قیمت دومین ها می باشد.
39,000 Tomans
.com
39,000 Tomans
.net
44,000 Tomans
.org
40,000 Tomans
.info
38,000 Tomans
.name
170,000Tomans
.university
5,500 Tomans
یکساله .ir
40,000 Tomans
.us
16,000 Tomans
پنجساله .ir
170,000Tomans
.finance
60,000Tomans
.tv
115,000Tomans
.co.com
35,000 Tomans
.in
28,000 Tomans
.Eu
170,000Tomans
.insure
50,000 Tomans
.Mobi
40,000 Tomans
40,000 Tomans
155,000Tomans
.clinic
290,000Tomans
.credit
200,000Tomans
.mn
50,000 Tomans
.Asia
99,000 Tomans
.co
70,000 Tomans
.Tel
170,000Tomans
.dental
85,000 Tomans
فارسی.ws
110,000Tomans
فارسی.tv
255,000Tomans
.press
68,000 Tomans
.pro
97,000Tomans
.airforce
300,000Tomans
.host
70,000Tomans
.company
130,000Tomans
.enterprises
100,000Tomans
.tips
75,000Tomans
.center
99,000Tomans
.builders
99,000Tomans
.construction
99,000Tomans
.contractors
99,000Tomans
.academy
100,000Tomans
.education
100,000Tomans
.institute
99,000Tomans
.coffee
135,000Tomans
.kitchen
160,000Tomans
.menu
180,000Tomans
.recipes
97,000Tomans
.army
85,000Tomans
.pink
85,000Tomans
.red
85,000Tomans
.blue
390,000Tomans
.today
390,000Tomans
.holiday
99,000Tomans
.clothing
50,000Tomans
.biz
100,000Tomans
.equipment
130,000Tomans
.glass
100,000Tomans
.lighting
130,000Tomans
.shoes
125,000Tomans
.navy
130,000Tomans
.guru
6,700000Toman
.rich
100,000Tomans
.gallery
100,000Tomans
.graphics
125,000Tomans
.vet
145,000Tomans
.photo
100,000Tomans
.photography
100,000Tomans
.photos
100,000Tomans
.pics
170,000Tomans
.holdings
150,000Tomans
.ventures
155,000Tomans
.careers
350,000Tomans
.ceo
80,000Tomans
.management
110,000Tomans
.estate
110,000Tomans
.house
110,000Tomans
.land
112,000Tomans
.soy
112,000Tomans
.ooo
110,000Tomans
.repair
80,000Tomans
.solutions
80,000Tomans
.support
125,000Tomans
.tattoo
110,000Tomans
.training
112,000Tomans
.im
40,000 Tomans
.uk
110,000Tomans
.singles
99,000Tomans
.bike
99,000Tomans
.camera
99,000Tomans
.computer
80,000Tomans
.systems
80,000Tomans
.technology
99,000Tomans
.camp
75,000 Tomans
.website
150,000Tomans
.voyage
80,000Tomans
.directory
45,000Tomans
.click
110,000Tomans
.domains
80,000Tomans
.email
50,000Tomans
.link
80,000Tomans
.uno
110,000Tomans
.marketing
110,000Tomans
.farm
155,000Tomans
.codes
60,000Tomans
.onl
99,000Tomans
.boutique
99,000Tomans
.cheap
110,000Tomans
.zone
110,000Tomans
.build
99,000Tomans
.cool
110,000Tomans
.watch
70,000 Tomans
.agency
99,000Tomans
.bargains
340,000Tomans
.best
125,000Tomans
.wiki
110,000Tomans
.works
150,000Tomans
.expert
60,000Tomans
.club
125,000Tomans
.democrat
110,000Tomans
.media
125,000Tomans
.social
110,000Tomans
.events
125,000Tomans
.trade
110,000Tomans
.industries
80,000Tomans
.supply
110,000Tomans
.tools
80,000Tomans
.report
110,000Tomans
.services
35,000Tomans
.de
135,000Tomans
.market
110,000Tomans
.town
260,000Tomans
.voting
110,000Tomans
.exchange
150,000Tomans
.engineering
150,000Tomans
.healthcare
60,000Tomans
.okinawa
112,000Tomans
.nyc
77,000Tomans
.desi
126,000Tomans
.attorney
126,000Tomans
.lawyer
70,000Tomans
.city
112,000Tomans
.surf
112,000Tomans
.beer
105,000Tomans
.deals
185,000Tomans
.scot
122,000Tomans
.republican
105,000Tomans
.place
105,000Tomans
.direct
112,000Tomans
.rodeo
112,000Tomans
.horse
112,000Tomans
.fishing
112,000Tomans
.country
112,000Tomans
.cooking
147,000Tomans
.organic
99,000Tomans
.church
105,000Tomans
.guide
105,000Tomans
.life
320,000Tomans
.loans
77,000Tomans
.global
182,000Tomans
.london
52,000Tomans
.koeln
77,000Tomans
.hiphop
59,000Tomans
.audio
320,000Tomans
.accountants
105,000Tomans
.digital
450,000Tomans
.creditcard
155,000Tomans
.claims
80,000Tomans
.gratis
150,000Tomans
.black
255,000Tomans
.bio
122,000Tomans
.haus
105,000Tomans
.fitness
105,000Tomans
.discount
150,000Tomans
.furniture
320,000Tomans
.investments
150,000Tomans
.fund
99,000Tomans
.cash
150,000Tomans
.tax
120,000Tomans
.actor
42,000Tomans
.rocks
150,000Tomans
.surgery
105,000Tomans
.limited
150,000Tomans
.financial
105,000Tomans
.fail
105,000Tomans
.wtf
99,000Tomans
.consulting
125,000Tomans
.toys
59,000Tomans
.tokyo
77,000Tomans
.moe
59,000Tomans
.pictures
150,000Tomans
.lease
97,000Tomans
.associates
133,000Tomans
.rest
240,000Tomans
.bar
95,000Tomans
.pub
105,000Tomans
.gripe
155,000Tomans
.capital
120,000Tomans
.christmas
59,000Tomans
.wang
105,000Tomans
.fish
105,000Tomans
.vision
122,000Tomans
.ink
80,000Tomans
.supplies
105,000Tomans
.parts
99,000Tomans
.cleaning
99,000Tomans
.cards
99,000 Tomans
.care
99,000Tomans
.catering
122,000Tomans
.webcam
122,000Tomans
.bid
45,000 Tomans
.reviews
105,000Tomans
.productions
150,000Tomans
.partners
150,000Tomans
.dating
47,000Tomans
.xyz
45,000 Tomans
.ninja
105,000Tomans
.properties
155,000Tomans
.condos
38,000Tomans
.орг
94,000Tomans
.dance
105,000Tomans
.vacations
145,000Tomans
.cruises
105,000Tomans
.rentals
150,000Tomans
.flights
150,000Tomans
.villas
2,000,000Tomans
.luxury
80,000Tomans
.exposed
105,000Tomans
.foundation
59,000Tomans
.kim
125,000Tomans
.property
80,000Tomans
.help
80,000Tomans
.diet
170,000 Tomans
.pizza
121,000 Tomans
.immo
69,000 Tomans
.business
95,000 Tomans
.network
121,000 Tomans
.software
97,000 Tomans
.auction
75,000 Tomans
.band
99,000 Tomans
.cab
99,000 Tomans
.community

آموزش های کاربران


جهت اطلاع از آزاد بودن و یا اشغال بودن دامین انتخابی خود در باکس زير نام دامنه را
تایپ نموده و سپس روی کلید "چک شود" کلیک نمایید.
.WWW
:: your domains name::
درصورت عدم پاسخگویی تلفن های پشتیبانی درخواست های خود را به ایمیل های زیر ارسال نمائید
فروش : sales@AsanHost.com
پشتیبانی : support@AsanHost.com
جهت سفارش هاست کافیست روی یکی از پلن های مورد نظر خود کلیک نمائید جهت
Plan 1
Linux - 50 MB

Linux - 50 MB
پهنای باند ماهانه
100 گیگابایت تعداد ایمیل نامحدود
کنترل پنل اختصاصی
cPanel 11, webMail
PHP version 5.6 & 5.3
MySql, cgi, Fantastico
داخل ایران

سالانه فقط

20,000 Tomans سفارش
Plan 2
Linux - 100 MB

Linux - 100 MB
پهنای باند ماهانه
100 گیگابایت تعداد ایمیل نامحدود
کنترل پنل اختصاصی
cPanel 11, webMail
PHP version 5.6 & 5.3
MySql, cgi, Fantastico
داخل ایران

سالانه فقط

26,000 Tomans سفارش
Plan 3
Windows - 100 MB

Windows - 100 MB
پهنای باند ماهانه
100 گیگابایت تعداد ایمیل نامحدود
کنترل پنل اختصاصی
Plesk 12 panel, webMail
ASP, ASP.Net, PHP, Perl
MsSql 2014 R2
.net framework 2,4,4.5
داخل ایران
سالانه فقط

60,000 Tomans سفارش
Plan 4
Linux - 200 MB

Linux - 200 MB
پهنای باند ماهانه
100 گیگابایت تعداد ایمیل نامحدود
کنترل پنل اختصاصی
cPanel 11, webMail
PHP version 5.6 & 5.3
MySql, cgi, Fantastico
داخل ایران

سالانه فقط

37,000 Tomans سفارش
Plan 5
Windows - 200 MB

Windows - 200 MB
پهنای باند ماهانه
100 گیگابایت تعداد ایمیل نامحدود
کنترل پنل اختصاصی
Plesk 12 panel, webMail
ASP, ASP.Net, PHP, Perl
MsSql 2014 R2
.net framework 2,4,4.5
داخل ایران
سالانه فقط

80,000 Tomans سفارش
Plan 6
Linux - 500 MB

Linux - 500 MB
پهنای باند ماهانه
100 گیگابایت تعداد ایمیل نامحدود
کنترل پنل اختصاصی
cPanel 11, webMail
PHP version 5.6 & 5.3
MySql, cgi, Fantastico
داخل ایران

سالانه فقط

70,000 Tomans سفارش
Plan 7
Windows - 500 MB

Windows - 500 MB
پهنای باند ماهانه
100 گیگابایت تعداد ایمیل نامحدود
کنترل پنل اختصاصی
Plesk 12 panel, webMail
ASP, ASP.Net, PHP, Perl
MsSql 2014 R2
.net framework 2,4,4.5
داخل ایران
سالانه فقط

140,000 Tomans سفارش
Plan 8
Linux - 1000 MB

Linux - 1000 MB
پهنای باند ماهانه
100 گیگابایت تعداد ایمیل نامحدود
کنترل پنل اختصاصی
cPanel 11, webMail
PHP version 5.6 & 5.3
MySql, cgi, Fantastico
داخل ایران

سالانه فقط

100,000 Tomans سفارش
Plan 9
Windows - 1000 MB

Windows - 1000 MB
پهنای باند ماهانه
100 گیگابایت تعداد ایمیل نامحدود
کنترل پنل اختصاصی
Plesk 12 panel, webMail
ASP, ASP.Net, PHP, Perl
MsSql 2014 R2
.net framework 2,4,4.5
داخل ایران
سالانه فقط

240,000 Tomans سفارش
Plan 10
Linux - 2000 MB

Linux - 2000 MB
پهنای باند ماهانه
100 گیگابایت تعداد ایمیل نامحدود
کنترل پنل اختصاصی
cPanel 11, webMail
PHP version 5.6 & 5.3
MySql, cgi, Fantastico
داخل ایران

سالانه فقط

110,000 Tomans سفارش
Plan 11
Windows - 2000 MB

Windows - 2000 MB
پهنای باند ماهانه
100 گیگابایت تعداد ایمیل نامحدود
کنترل پنل اختصاصی
Plesk 12 panel, webMail
ASP, ASP.Net, PHP, Perl
MsSql 2014 R2
.net framework 2,4,4.5
داخل ایران
سالانه فقط

300,000 Tomans سفارش
Plan 12
Linux - 3000 MB

Linux - 3000 MB
پهنای باند ماهانه
100 گیگابایت تعداد ایمیل نامحدود
کنترل پنل اختصاصی
cPanel 11, webMail
PHP version 5.6 & 5.3
MySql, cgi, Fantastico
داخل ایران

سالانه فقط

120,000 Tomans سفارش
Plan 13
Windows - 3000 MB

Windows - 3000 MB
پهنای باند ماهانه
100 گیگابایت تعداد ایمیل نامحدود
کنترل پنل اختصاصی
Plesk 12 panel, webMail
ASP, ASP.Net, PHP, Perl
MsSql 2014 R2
.net framework 2,4,4.5
داخل ایران
سالانه فقط

380,000 Tomans سفارش
Plan 14
Linux - 5000 MB

Linux - 5000 MB
پهنای باند ماهانه
100 گیگابایت تعداد ایمیل نامحدود
کنترل پنل اختصاصی
cPanel 11, webMail
PHP version 5.6 & 5.3
MySql, cgi, Fantastico
داخل ایران

سالانه فقط

150,000 Tomans سفارش
Plan 15
Windows - 5000 MB

Windows - 5000 MB
پهنای باند ماهانه
100 گیگابایت تعداد ایمیل نامحدود
کنترل پنل اختصاصی
Plesk 12 panel, webMail
ASP, ASP.Net, PHP, Perl
MsSql 2014 R2
.net framework 2,4,4.5
داخل ایران
سالانه فقط

500,000 Tomans سفارش
© 2004 - 2015 AsanHost.com
google