آسان هاست
نام کاربري
رمز عبور
رمز عبورم را فراموش کرده ام

۰۹۱۰۹۹۶۰۹۱۵ whatsapp telegram line

اخبار سایت

خدمات

آموزش های کاربردی

طراحي سايت

دسترسي سريع

آسان هاست , همراه چهارده ساله شما
خدمات  هاستینگ
ثبت انواع دامین
طراحی سایت
پرداخت های ارزی
پشتیبانی آنلاین
طراحی انواع سایت های وردپرس
نمایش صحیح در انواع دیوایس ها
استفاده از آخرین قالب های روز
ثبت دامنه با پسوندهای جدید
فرصتی مناسب برای ثبت دامنه با نام مورد نظر شما
Image Slider

جهت اطلاع از آزاد بودن و یا اشغال بودن دامین انتخابی خود در باکس زير نام دامنه را
تایپ نموده و سپس روی کلید "چک شود" کلیک نمایید.
.WWW
:: your domains name::
درصورت عدم پاسخگویی تلفن های پشتیبانی درخواست های خود را به ایمیل های زیر ارسال نمائید
فروش :
پشتیبانی :
جهت

جهت اولین ثبت کننده دومین های فارسی در ایران
ثبت دومین با پسوند های جدید
لیست دومین های قابل ثبت
جهت جستجوی قیمت دومین پسوند دومین , خود را تایپ نمایید.
بگرد

توجه داشته باشید جعبه جستجوی بالا تنها برای پیدا کردن قیمت دومین ها می باشد.
تومان 149,000
.com
تومان 187,000
.net
تومان 187,000
.org
تومان 221,000
.info
تومان 391,000
.co
تومان 6,000
یکساله .ir
تومان 20,000
پنجساله .ir
تومان 149,000
تومان 85,000
.top
تومان 221,000
.xyz
تومان 153,000
.one
تومان 323,000
.center
تومان 153,000
.name
تومان 646,000
.university
تومان 136,000
.us
تومان 646,000
.finance
تومان 459,000
.tv
تومان 850,000
.co,com
تومان 119,000
.in
تومان 102,000
.Eu
تومان 731,000
.insure
تومان 238,000
.Mobi
تومان 187,000
تومان 731,000
.clinic
تومان 1,360,000
.credit
تومان 918,000
.mn
تومان 221,000
.Asia
تومان 187,000
.Tel
تومان 731,000
.dental
تومان 374,000
.ws
تومان 0,000
فارسی.tv
تومان 1,105,000
.press
تومان 442,000
.airforce
تومان 1,445,000
.host
تومان 170,000
.company
تومان 442,000
.enterprises
تومان 323,000
.tips
تومان 442,000
.builders
تومان 442,000
.construction
تومان 442,000
.contractors
تومان 442,000
.academy
تومان 323,000
.education
تومان 323,000
.institute
تومان 442,000
.coffee
تومان 731,000
.kitchen
تومان 561,000
.menu
تومان 731,000
.recipes
تومان 442,000
.army
تومان 255,000
.pink
تومان 255,000
.red
تومان 255,000
.blue
تومان 323,000
.today
تومان 731,000
.holiday
تومان 442,000
.clothing
تومان 238,000
.biz
تومان 323,000
.equipment
تومان 731,000
.glass
تومان 323,000
.lighting
تومان 731,000
.shoes
تومان 442,000
.navy
تومان 442,000
.guru
تومان 34,000,000
.rich
تومان 323,000
.gallery
تومان 323,000
.graphics
تومان 442,000
.vet
تومان 442,000
.photo
تومان 323,000
.photography
تومان 323,000
.photos
تومان 442,000
.pics
تومان 731,000
.holdings
تومان 731,000
.ventures
تومان 731,000
.careers
تومان 1,632,000
.ceo
تومان 323,000
.management
تومان 442,000
.estate
تومان 442,000
.house
تومان 442,000
.land
تومان 493,000
.soy
تومان 442,000
.ooo
تومان 442,000
.repair
تومان 323,000
.solutions
تومان 323,000
.support
تومان 629,000
.tattoo
تومان 442,000
.training
تومان 238,000
.im
تومان 119,000
.uk
تومان 442,000
.singles
تومان 442,000
.bike
تومان 731,000
.camera
تومان 442,000
.computer
تومان 323,000
.systems
تومان 323,000
.technology
تومان 731,000
.camp
تومان 391,000
.website
تومان 731,000
.voyage
تومان 323,000
.directory
تومان 170,000
.click
تومان 442,000
.domains
تومان 323,000
.email
تومان 187,000
.link
تومان 255,000
.uno
تومان 442,000
.marketing
تومان 442,000
.farm
تومان 731,000
.codes
تومان 255,000
.onl
تومان 442,000
.boutique
تومان 442,000
.cheap
تومان 442,000
.zone
تومان 1,020,000
.build
تومان 442,000
.cool
تومان 442,000
.watch
تومان 323,000
.agency
تومان 442,000
.bargains
تومان 1,581,000
.best
تومان 425,000
.wiki
تومان 442,000
.works
تومان 442,000
.world
تومان 731,000
.expert
تومان 221,000
.club
تومان 442,000
.democrat
تومان 442,000
.media
تومان 442,000
.social
تومان 442,000
.events
تومان 255,000
.trade
تومان 442,000
.industries
تومان 323,000
.supply
تومان 442,000
.tools
تومان 323,000
.report
تومان 442,000
.services
تومان 170,000
.de
تومان 442,000
.market
تومان 442,000
.town
تومان 17,000,000
.voting
تومان 442,000
.exchange
تومان 442,000
.engineering
تومان 731,000
.healthcare
تومان 442,000
.nyc
تومان 289,000
.desi
تومان 561,000
.attorney
تومان 561,000
.lawyer
تومان 323,000
.city
تومان 442,000
.surf
تومان 442,000
.beer
تومان 442,000
.deals
تومان 612,000
.degree
تومان 595,000
.scot
تومان 442,000
.republican
تومان 442,000
.place
تومان 731,000
.plumbing
تومان 442,000
.direct
تومان 442,000
.rodeo
تومان 442,000
.horse
تومان 442,000
.fishing
تومان 442,000
.country
تومان 442,000
.cooking
تومان 1,020,000
.organic
تومان 442,000
.church
تومان 442,000
.guide
تومان 442,000
.life
تومان 1,360,000
.loans
تومان 1,020,000
.global
تومان 850,000
.london
تومان 221,000
.koeln
تومان 2,210,000
.hiphop
تومان 2,210,000
.audio
تومان 1,360,000
.accountants
تومان 442,000
.digital
تومان 2,210,000
.creditcard
تومان 731,000
.claims
تومان 323,000
.gratis
تومان 680,000
.black
تومان 850,000
.bio
تومان 442,000
.haus
تومان 442,000
.fitness
تومان 442,000
.forsale
تومان 442,000
.discount
تومان 731,000
.furniture
تومان 1,360,000
.investments
تومان 731,000
.fund
تومان 442,000
.cash
تومان 731,000
.tax
تومان 561,000
.actor
تومان 221,000
.rocks
تومان 731,000
.surgery
تومان 442,000
.limited
تومان 731,000
.maison
تومان 731,000
.financial
تومان 442,000
.fail
تومان 442,000
.wtf
تومان 442,000
.how
تومان 442,000
.consulting
تومان 731,000
.toys
تومان 255,000
.tokyo
تومان 289,000
.moe
تومان 187,000
.pictures
تومان 731,000
.lease
تومان 442,000
.associates
تومان 561,000
.rest
تومان 1,020,000
.bar
تومان 442,000
.pub
تومان 442,000
.gripe
تومان 731,000
.capital
تومان 629,000
.christmas
تومان 255,000
.wang
تومان 442,000
.fish
تومان 442,000
.vision
تومان 425,000
.ink
تومان 323,000
.supplies
تومان 442,000
.parts
تومان 731,000
.cleaning
تومان 442,000
.cards
تومان 442,000
.care
تومان 442,000
.catering
تومان 255,000
.webcam
تومان 255,000
.bid
تومان 391,000
.reviews
تومان 442,000
.productions
تومان 731,000
.partners
تومان 731,000
.dating
تومان 289,000
.ninja
تومان 442,000
.properties
تومان 731,000
.condos
تومان 0,000
.орг
تومان 391,000
.dance
تومان 442,000
.vacations
تومان 731,000
.cruises
تومان 442,000
.rentals
تومان 731,000
.restaurant
تومان 731,000
.flights
تومان 731,000
.villas
تومان 9,350,000
.luxury
تومان 323,000
.exposed
تومان 442,000
.foundation
تومان 255,000
.kim
تومان 2,210,000
.property
تومان 442,000
.help
تومان 2,210,000
.diet
تومان 731,000
.pizza
تومان 442,000
.immo
تومان 170,000
.business
تومان 323,000
.network
تومان 442,000
.software
تومان 442,000
.auction
تومان 1,360,000
.energy
تومان 391,000
.band
تومان 442,000
.cab
تومان 442,000
.community
تومان 731,000
.delivery
تومان 561,000
.dentist
تومان 731,000
.diamonds
تومان 442,000
.engineer
تومان 442,000
.gifts
تومان 612,000
.mortgage
تومان 442,000
.rehab
تومان 289,000
.rip
تومان 731,000
.solar
تومان 391,000
.space
تومان 170,000
.work
تومان 255,000
.party
تومان 255,000
.cricket
تومان 1,020,000
.vote
تومان 442,000
.yoga
تومان 255,000
.science
تومان 731,000
.coach
تومان 731,000
.memorial
تومان 731,000
.legal
تومان 442,000
.money
تومان 1,020,000
.green
تومان 1,360,000
.tires
تومان 2,210,000
.flowers
تومان 442,000
.wedding
تومان 442,000
.fashion
تومان 442,000
.garden
تومان 680,000
.poker
تومان 442,000
.fit
تومان 442,000
.sale
تومان 391,000
.video
تومان 731,000
.design
تومان 850,000
.ngo
تومان 731,000
.tennis
تومان 442,000
.chat
تومان 731,000
.apartments
تومان 1,326,000
.adult
تومان 442,000
.school
تومان 323,000
.football
تومان 4,250,000
.sucks
تومان 255,000
.date
تومان 255,000
.review
تومان 255,000
.faith
تومان 731,000
.golf
تومان 731,000
.tours
تومان 1,360,000
.gold
تومان 442,000
.plus
تومان 442,000
.cafe
تومان 442,000
.express
تومان 442,000
.love
تومان 442,000
.site
تومان 391,000
.news
تومان 442,000
.team
تومان 731,000
.jewelry
تومان 442,000
.show
تومان 510,000
.lat
تومان 850,000
.tech
تومان 255,000
.download
تومان 255,000
.racing
تومان 255,000
.accountant
تومان 255,000
.loan
تومان 255,000
.win
تومان 442,000
.lol
تومان 731,000
.hockey
تومان 731,000
.dog
تومان 731,000
.theater
تومان 731,000
.taxi
تومان 323,000
.run
تومان 323,000
.soccer
تومان 4,250,000
.movie
تومان 731,000
.coupons
تومان 510,000
.online
تومان 323,000
.fyi
تومان 442,000
.mba
تومان 1,020,000
.fans
تومان 442,000
.style
تومان 731,000
.bingo
تومان 680,000
.ski
تومان 1,020,000
.rent
تومان 8,500,000
.tickets
تومان 1,020,000
.college
تومان 391,000
.live
تومان 255,000
.men
تومان 391,000
.studio
تومان 221,000
.pro
تومان 391,000
.earth
تومان 187,000
.cloud
تومان 391,000
.family
تومان 731,000
.wine
تومان 731,000
.vin
تومان 42,500,000
.auto
تومان 42,500,000
.car
تومان 42,500,000
.cars
تومان 391,000
.pw
تومان 255,000
.bet
تومان 561,000
.mom
تومان 6,120,000
.game
تومان 136,000
.vip
تومان 255,000
.promo
تومان 0,000
.рус
تومان 323,000
.group
تومان 731,000
.salon
تومان 850,000
.store
تومان 323,000
.ltd
تومان 255,000
.stream
تومان 425,000
.cx
تومان 442,000
.tube
تومان 204,000
.gdn
تومان 289,000
.games
تومان 442,000
.shopping
تومان 510,000
.shop
تومان 1,360,000
.doctor
تومان 340,000
.ren
تومان 442,000
.blog
تومان 340,000
.cam
تومان 255,000
.irish
تومان 731,000
.hospital
تومان 357,000
.fun
تومان 1,360,000
.basketball
تومان 1,190,000
.eco
تومان 221,000
.art
تومان 561,000
.buzz
تومان 340,000
.gift
تومان 2,210,000
.guitars
تومان 442,000
.florist
تومان 323,000
.international
تومان 255,000
.shiksha
تومان 1,190,000
.archi
تومان 221,000
.cologne
تومان 1,581,000
.career
تومان 1,360,000
.reise
تومان 765,000
.gent
تومان 6,120,000
.hosting
تومان 459,000
.markets
تومان 850,000
.courses
تومان 0,000
تومان 680,000
.study
تومان 493,000
.trading
تومان 680,000
.broker
تومان 935,000
.forex
تومان 731,000
.theatre
تومان 46,070,000
.protection
تومان 46,070,000
.security
تومان 1,106,700,000
.hoteles
تومان 340,000
.pet
تومان 12,070,000
.storage
تومان 1,530,000
.travel
تومان 442,000
.io
تومان 612,000
.mx
تومان 102,000
.cn
تومان 238,000
.me
تومان 510,000
.la
تومان 170,000
.cc
تومان 425,000
.sx
تومان 663,000
.vc
تومان 170,000
.ca
تومان 204,000
.be
تومان 1,020,000
.so
تومان 289,000
.at
تومان 1,445,000
.sc
تومان 221,000
.nl
تومان 374,000
.bz
تومان 340,000
.pl
تومان 1,190,000
.fm
تومان 782,000
.ph
تومان 442,000
.lc
تومان 272,000
.com.co
تومان 119,000
.org.uk
تومان 255,000
.app
تومان 510,000
.ac
تومان 510,000
.sh
تومان 561,000
.boats
تومان 20,400,000
.pr
تومان 1,530,000
.ag
تومان 2,210,000
.ai
تومان 2,210,000
.blackfriday
تومان 561,000
.yachts
تومان 442,000
.charity
تومان 136,000
.icu
تومان 255,000
.lv
تومان 1,020,000
.health
تومان 510,000
.fan
تومان 425,000
.llc
تومان 170,000
.page
تومان 1,360,000
.realestate

آموزش های کاربران


جهت سفارش هاست نوع هاست خود را انتخاب نماييد.

هاست لينوکس

هاست ويندوز

جهت
فضا
پهنای باند
افزودن دامنه
تعداد ایمیل
تعداد دیتابیس
تعداد پارک دامين
اکانت FTP
پشتيباني PHP
کنترل پنل
محل ديتاسنتر
قيمت (سالانه)
+اطلاعات بيشتر

Plan 1

Linux - 50 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
5
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
ایران
25,000 تومان

Plan 2

Linux - 100 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
5
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
ایران
40,000 تومان

Plan 4

Linux - 200 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
10
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
ایران
50,000 تومان

Plan 6

Linux - 500 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
10
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
ایران
80,000 تومان

Plan 8

Linux - 1000 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
10
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
ایران
120,000 تومان

Plan 10

Linux - 2000 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
20
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
ایران
130,000 تومان

Plan 12

Linux - 3000 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
20
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
ایران
150,000 تومان

Plan 14

Linux - 5000 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
20
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
ایران
170,000 تومان

Plan 17

Linux - 500 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
20
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
آلمان
150,000 تومان - آلمان

Plan 18

Linux - 1000 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
20
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
آلمان
200,000 تومان - آلمان

Plan 19

Linux - 2000 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
20
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
آلمان
250,000 تومان - آلمان

Plan 20

Linux - 3000 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
20
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
آلمان
300,000 تومان - آلمان

Plan 21

Linux - 4000 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
20
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
آلمان
350,000 تومان - آلمان

Plan 22

Linux - 5000 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
20
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
آلمان
400,000 تومان - آلمان
footer.htm
میزبانی وب دامنه طراحی و توسعه وب سایت سایر مطالب ارتباط با ما
هاست لینوکس ایران

هاست ویندوز ایران

سرور مجازی

سرور اختصاصی

نمایندگی هاست لینوکس

نمایندگی هاست ویندوز

لیست و تعرفه دامین ها

ثبت دامین با پسوندهای جدید

ثبت دامین کشورهای جهان

ثبت دامین های فارسی

انتقال دامین به آسان هاست و تمدید

ورود به سایت

نمونه کارها

سفارش طراحی وب سایت

سفارش هاست و دامین

شماره حساب ها

آموزش های کاربردی

شرایط و ضوابط

درباره ما

شماره تماس:
021-55153580
09109960915

فروش:
sales[at]AsanHost.com
پشتیبانی:
support[at]AsanHost.com
اطلاعات:
info[at]AsanHost.com

گفتگوی آنلاین  

© 2018 - 2004 AsanHost.com
google