آسان هاست
نام کاربري
رمز عبور
رمز عبورم را فراموش کرده ام

۰۹۱۰۹۹۶۰۹۱۵ whatsapp telegram line

اخبار سایت

خدمات

آموزش های کاربردی

طراحي سايت

دسترسي سريع

آسان هاست , همراه چهارده ساله شما
خدمات  هاستینگ
ثبت انواع دامین
طراحی سایت
پرداخت های ارزی
پشتیبانی آنلاین
طراحی انواع سایت های وردپرس
نمایش صحیح در انواع دیوایس ها
استفاده از آخرین قالب های روز
ثبت دامنه با پسوندهای جدید
فرصتی مناسب برای ثبت دامنه با نام مورد نظر شما
Image Slider

جهت اطلاع از آزاد بودن و یا اشغال بودن دامین انتخابی خود در باکس زير نام دامنه را
تایپ نموده و سپس روی کلید "چک شود" کلیک نمایید.
.WWW
:: your domains name::
درصورت عدم پاسخگویی تلفن های پشتیبانی درخواست های خود را به ایمیل های زیر ارسال نمائید
فروش :
پشتیبانی :
جهت

جهت اولین ثبت کننده دومین های فارسی در ایران
ثبت دومین با پسوند های جدید
لیست دومین های قابل ثبت
جهت جستجوی قیمت دومین پسوند دومین , خود را تایپ نمایید.
بگرد

توجه داشته باشید جعبه جستجوی بالا تنها برای پیدا کردن قیمت دومین ها می باشد.
تومان 737,000
.com
تومان 804,000
.net
تومان 737,000
.org
تومان 1,072,000
.info
تومان 1,675,000
.co
تومان 70,000
یکساله .ir
تومان 180,000
پنجساله .ir
تومان 804,000
تومان 335,000
.top
تومان 871,000
.xyz
تومان 603,000
.one
تومان 1,273,000
.center
تومان 536,000
.us
تومان 603,000
.name
تومان 2,948,000
.university
تومان 2,948,000
.finance
تومان 1,809,000
.tv
تومان 4,020,000
.co,com
تومان 469,000
.in
تومان 402,000
.Eu
تومان 2,948,000
.insure
تومان 1,340,000
.Mobi
تومان 804,000
تومان 2,948,000
.clinic
تومان 5,360,000
.credit
تومان 2,680,000
.mn
تومان 871,000
.Asia
تومان 737,000
.Tel
تومان 3,350,000
.dental
تومان 1,474,000
.ws
تومان 0,000
فارسی.tv
تومان 4,020,000
.press
تومان 1,742,000
.airforce
تومان 5,025,000
.host
تومان 737,000
.company
تومان 1,943,000
.enterprises
تومان 1,407,000
.tips
تومان 1,943,000
.builders
تومان 1,943,000
.construction
تومان 1,943,000
.contractors
تومان 2,077,000
.academy
تومان 1,340,000
.education
تومان 1,273,000
.institute
تومان 1,943,000
.coffee
تومان 2,948,000
.kitchen
تومان 2,211,000
.menu
تومان 2,948,000
.recipes
تومان 1,742,000
.army
تومان 1,139,000
.pink
تومان 1,139,000
.red
تومان 1,139,000
.blue
تومان 1,340,000
.today
تومان 2,948,000
.holiday
تومان 1,943,000
.clothing
تومان 1,072,000
.biz
تومان 1,273,000
.equipment
تومان 3,350,000
.glass
تومان 1,273,000
.lighting
تومان 2,948,000
.shoes
تومان 1,742,000
.navy
تومان 2,077,000
.guru
تومان 134,000,000
.rich
تومان 1,340,000
.gallery
تومان 1,340,000
.graphics
تومان 2,077,000
.vet
تومان 1,742,000
.photo
تومان 1,340,000
.photography
تومان 1,273,000
.photos
تومان 1,742,000
.pics
تومان 3,350,000
.holdings
تومان 2,948,000
.ventures
تومان 2,948,000
.careers
تومان 5,360,000
.ceo
تومان 1,273,000
.management
تومان 1,943,000
.estate
تومان 1,943,000
.house
تومان 1,943,000
.land
تومان 1,943,000
.soy
تومان 1,742,000
.ooo
تومان 1,943,000
.repair
تومان 1,340,000
.solutions
تومان 1,340,000
.support
تومان 2,479,000
.tattoo
تومان 1,943,000
.training
تومان 670,000
.im
تومان 469,000
.uk
تومان 1,742,000
.singles
تومان 1,943,000
.bike
تومان 3,082,000
.camera
تومان 1,943,000
.computer
تومان 1,407,000
.systems
تومان 1,340,000
.technology
تومان 2,948,000
.camp
تومان 1,541,000
.website
تومان 2,881,000
.voyage
تومان 1,273,000
.directory
تومان 737,000
.click
تومان 2,077,000
.domains
تومان 1,407,000
.email
تومان 737,000
.link
تومان 1,273,000
.uno
تومان 1,943,000
.marketing
تومان 1,943,000
.farm
تومان 2,948,000
.codes
تومان 1,005,000
.onl
تومان 1,943,000
.boutique
تومان 1,742,000
.cheap
تومان 1,943,000
.zone
تومان 4,020,000
.build
تومان 1,943,000
.cool
تومان 1,943,000
.watch
تومان 1,340,000
.agency
تومان 1,742,000
.bargains
تومان 1,273,000
.best
تومان 1,675,000
.wiki
تومان 1,943,000
.works
تومان 1,943,000
.world
تومان 2,948,000
.expert
تومان 871,000
.club
تومان 1,742,000
.democrat
تومان 2,077,000
.media
تومان 1,943,000
.social
تومان 1,943,000
.events
تومان 335,000
.trade
تومان 1,943,000
.industries
تومان 1,340,000
.supply
تومان 1,943,000
.tools
تومان 1,273,000
.report
تومان 1,943,000
.services
تومان 670,000
.de
تومان 2,077,000
.market
تومان 1,943,000
.town
تومان 67,000,000
.voting
تومان 1,943,000
.exchange
تومان 2,948,000
.engineering
تومان 3,350,000
.healthcare
تومان 1,742,000
.nyc
تومان 1,139,000
.desi
تومان 3,350,000
.attorney
تومان 3,350,000
.lawyer
تومان 1,273,000
.city
تومان 1,742,000
.surf
تومان 1,943,000
.beer
تومان 1,943,000
.deals
تومان 2,412,000
.degree
تومان 2,613,000
.scot
تومان 1,742,000
.republican
تومان 1,742,000
.place
تومان 2,881,000
.plumbing
تومان 1,943,000
.direct
تومان 469,000
.rodeo
تومان 1,742,000
.horse
تومان 1,742,000
.fishing
تومان 1,742,000
.country
تومان 1,742,000
.cooking
تومان 4,087,000
.organic
تومان 2,077,000
.church
تومان 1,943,000
.guide
تومان 1,943,000
.life
تومان 5,360,000
.loans
تومان 4,020,000
.global
تومان 2,680,000
.london
تومان 1,139,000
.koeln
تومان 1,675,000
.hiphop
تومان 8,040,000
.audio
تومان 5,360,000
.accountants
تومان 2,077,000
.digital
تومان 8,710,000
.creditcard
تومان 2,948,000
.claims
تومان 3,283,000
.gratis
تومان 3,283,000
.black
تومان 4,020,000
.bio
تومان 1,742,000
.haus
تومان 1,742,000
.fitness
تومان 1,742,000
.forsale
تومان 1,742,000
.discount
تومان 2,881,000
.furniture
تومان 5,360,000
.investments
تومان 2,881,000
.fund
تومان 1,742,000
.cash
تومان 2,881,000
.tax
تومان 2,211,000
.actor
تومان 871,000
.rocks
تومان 2,881,000
.surgery
تومان 1,742,000
.limited
تومان 2,881,000
.maison
تومان 2,881,000
.financial
تومان 1,742,000
.fail
تومان 1,742,000
.wtf
تومان 1,742,000
.how
تومان 1,742,000
.consulting
تومان 2,881,000
.toys
تومان 1,005,000
.tokyo
تومان 1,139,000
.moe
تومان 737,000
.pictures
تومان 2,881,000
.lease
تومان 1,742,000
.associates
تومان 2,211,000
.rest
تومان 4,020,000
.bar
تومان 1,742,000
.pub
تومان 1,742,000
.gripe
تومان 2,881,000
.capital
تومان 2,479,000
.christmas
تومان 1,005,000
.wang
تومان 1,742,000
.fish
تومان 1,742,000
.vision
تومان 1,675,000
.ink
تومان 1,273,000
.supplies
تومان 1,742,000
.parts
تومان 2,881,000
.cleaning
تومان 1,742,000
.cards
تومان 1,742,000
.care
تومان 1,742,000
.catering
تومان 1,005,000
.webcam
تومان 1,005,000
.bid
تومان 1,541,000
.reviews
تومان 1,742,000
.productions
تومان 2,881,000
.partners
تومان 2,881,000
.dating
تومان 1,139,000
.ninja
تومان 1,742,000
.properties
تومان 2,881,000
.condos
تومان 0,000
.орг
تومان 1,541,000
.dance
تومان 1,742,000
.vacations
تومان 2,881,000
.cruises
تومان 1,742,000
.rentals
تومان 2,881,000
.restaurant
تومان 2,881,000
.flights
تومان 2,881,000
.villas
تومان 36,850,000
.luxury
تومان 1,273,000
.exposed
تومان 1,742,000
.foundation
تومان 1,005,000
.kim
تومان 8,710,000
.property
تومان 1,742,000
.help
تومان 8,710,000
.diet
تومان 2,881,000
.pizza
تومان 1,742,000
.immo
تومان 670,000
.business
تومان 1,273,000
.network
تومان 1,742,000
.software
تومان 1,742,000
.auction
تومان 5,360,000
.energy
تومان 1,541,000
.band
تومان 1,742,000
.cab
تومان 1,742,000
.community
تومان 2,881,000
.delivery
تومان 2,211,000
.dentist
تومان 2,881,000
.diamonds
تومان 1,742,000
.engineer
تومان 1,742,000
.gifts
تومان 2,412,000
.mortgage
تومان 1,742,000
.rehab
تومان 1,139,000
.rip
تومان 2,881,000
.solar
تومان 1,541,000
.space
تومان 670,000
.work
تومان 1,005,000
.party
تومان 1,005,000
.cricket
تومان 4,020,000
.vote
تومان 1,742,000
.yoga
تومان 1,005,000
.science
تومان 2,881,000
.coach
تومان 2,881,000
.memorial
تومان 2,881,000
.legal
تومان 1,742,000
.money
تومان 4,020,000
.green
تومان 5,360,000
.tires
تومان 8,710,000
.flowers
تومان 1,742,000
.wedding
تومان 1,742,000
.fashion
تومان 1,742,000
.garden
تومان 2,680,000
.poker
تومان 1,742,000
.fit
تومان 1,742,000
.sale
تومان 1,541,000
.video
تومان 2,881,000
.design
تومان 3,350,000
.ngo
تومان 2,881,000
.tennis
تومان 1,742,000
.chat
تومان 2,881,000
.apartments
تومان 5,226,000
.adult
تومان 1,742,000
.school
تومان 1,273,000
.football
تومان 16,750,000
.sucks
تومان 1,005,000
.date
تومان 1,005,000
.review
تومان 1,005,000
.faith
تومان 2,881,000
.golf
تومان 2,881,000
.tours
تومان 5,360,000
.gold
تومان 1,742,000
.plus
تومان 1,742,000
.cafe
تومان 1,742,000
.express
تومان 1,742,000
.love
تومان 1,742,000
.site
تومان 1,541,000
.news
تومان 1,742,000
.team
تومان 2,881,000
.jewelry
تومان 1,742,000
.show
تومان 2,010,000
.lat
تومان 3,350,000
.tech
تومان 1,005,000
.download
تومان 1,005,000
.racing
تومان 1,005,000
.accountant
تومان 1,005,000
.loan
تومان 1,005,000
.win
تومان 1,742,000
.lol
تومان 2,881,000
.hockey
تومان 2,881,000
.dog
تومان 2,881,000
.theater
تومان 2,881,000
.taxi
تومان 1,273,000
.run
تومان 1,273,000
.soccer
تومان 16,750,000
.movie
تومان 2,881,000
.coupons
تومان 2,010,000
.online
تومان 1,273,000
.fyi
تومان 1,742,000
.mba
تومان 4,020,000
.fans
تومان 1,742,000
.style
تومان 2,881,000
.bingo
تومان 2,680,000
.ski
تومان 4,020,000
.rent
تومان 33,500,000
.tickets
تومان 4,020,000
.college
تومان 1,541,000
.live
تومان 1,005,000
.men
تومان 1,780,000
.studio
تومان 871,000
.pro
تومان 1,541,000
.earth
تومان 737,000
.cloud
تومان 1,541,000
.family
تومان 2,881,000
.wine
تومان 2,881,000
.vin
تومان 167,500,000
.auto
تومان 167,500,000
.car
تومان 167,500,000
.cars
تومان 1,541,000
.pw
تومان 1,005,000
.bet
تومان 2,211,000
.mom
تومان 24,120,000
.game
تومان 536,000
.vip
تومان 1,005,000
.promo
تومان 0,000
.рус
تومان 1,273,000
.group
تومان 2,881,000
.salon
تومان 3,350,000
.store
تومان 1,273,000
.ltd
تومان 1,005,000
.stream
تومان 1,675,000
.cx
تومان 1,742,000
.tube
تومان 804,000
.gdn
تومان 1,139,000
.games
تومان 1,742,000
.shopping
تومان 2,010,000
.shop
تومان 5,360,000
.doctor
تومان 1,340,000
.ren
تومان 1,742,000
.blog
تومان 1,340,000
.cam
تومان 1,005,000
.irish
تومان 2,881,000
.hospital
تومان 1,407,000
.fun
تومان 5,360,000
.basketball
تومان 4,690,000
.eco
تومان 871,000
.art
تومان 2,211,000
.buzz
تومان 1,340,000
.gift
تومان 8,710,000
.guitars
تومان 1,742,000
.florist
تومان 1,273,000
.international
تومان 1,005,000
.shiksha
تومان 4,690,000
.archi
تومان 871,000
.cologne
تومان 6,231,000
.career
تومان 5,360,000
.reise
تومان 3,015,000
.gent
تومان 24,120,000
.hosting
تومان 1,809,000
.markets
تومان 3,350,000
.courses
تومان 0,000
تومان 2,680,000
.study
تومان 1,943,000
.trading
تومان 2,680,000
.broker
تومان 3,685,000
.forex
تومان 2,881,000
.theatre
تومان 181,570,000
.protection
تومان 181,570,000
.security
تومان 4,361,700,000
.hoteles
تومان 1,340,000
.pet
تومان 47,570,000
.storage
تومان 6,030,000
.travel
تومان 1,742,000
.io
تومان 2,412,000
.mx
تومان 402,000
.cn
تومان 938,000
.me
تومان 2,010,000
.la
تومان 670,000
.cc
تومان 1,675,000
.sx
تومان 2,613,000
.vc
تومان 790,000
.ca
تومان 804,000
.be
تومان 4,020,000
.so
تومان 1,139,000
.at
تومان 5,695,000
.sc
تومان 871,000
.nl
تومان 1,474,000
.bz
تومان 1,340,000
.pl
تومان 4,690,000
.fm
تومان 3,082,000
.ph
تومان 1,742,000
.lc
تومان 1,072,000
.com.co
تومان 469,000
.org.uk
تومان 1,005,000
.app
تومان 2,010,000
.ac
تومان 2,010,000
.sh
تومان 2,211,000
.boats
تومان 80,400,000
.pr
تومان 6,030,000
.ag
تومان 8,710,000
.ai
تومان 8,710,000
.blackfriday
تومان 2,211,000
.yachts
تومان 1,742,000
.charity
تومان 536,000
.icu
تومان 1,005,000
.lv
تومان 4,020,000
.health
تومان 2,010,000
.fan
تومان 1,675,000
.llc
تومان 670,000
.page
تومان 5,360,000
.realestate

آموزش های کاربران


جهت سفارش هاست نوع هاست خود را انتخاب نماييد.

هاست لينوکس

هاست ويندوز

جهت
فضا
پهنای باند
افزودن دامنه
تعداد ایمیل
تعداد دیتابیس
تعداد پارک دامين
اکانت FTP
پشتيباني PHP
کنترل پنل
محل ديتاسنتر
قيمت (سالانه)
+اطلاعات بيشتر

Plan 1

Linux - 50 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
5
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
ایران
100,000 تومان

Plan 2

Linux - 100 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
5
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
ایران
150,000 تومان

Plan 4

Linux - 200 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
10
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
ایران
170,000 تومان

Plan 6

Linux - 500 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
10
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
ایران
270,000 تومان

Plan 8

Linux - 1000 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
10
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
ایران
350,000 تومان

Plan 10

Linux - 2000 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
20
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
ایران
450,000 تومان

Plan 12

Linux - 3000 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
20
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
ایران
550,000 تومان

Plan 14

Linux - 5000 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
20
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
ایران
700,000 تومان

Plan 17

Linux - 1000 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
20
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
آلمان
1,200,000 تومان - آلمان

Plan 18

Linux - 2000 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
20
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
آلمان
1,300,000 تومان - آلمان

Plan 19

Linux - 5000 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
20
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
آلمان
2,200,000 تومان - آلمان

Plan 20

Linux - 7000 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
20
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
آلمان
2,100,000 تومان - آلمان

Plan 21

Linux - 10000 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
20
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
آلمان
2,400,000 تومان - آلمان
footer.htm
میزبانی وب دامنه طراحی و توسعه وب سایت سایر مطالب ارتباط با ما
هاست لینوکس ایران

هاست ویندوز ایران

سرور مجازی

سرور اختصاصی

نمایندگی هاست لینوکس

نمایندگی هاست ویندوز

لیست و تعرفه دامین ها

ثبت دامین با پسوندهای جدید

ثبت دامین کشورهای جهان

ثبت دامین های فارسی

انتقال دامین به آسان هاست و تمدید

ورود به سایت

نمونه کارها

سفارش طراحی وب سایت

سفارش هاست و دامین

شماره حساب ها

آموزش های کاربردی

شرایط و ضوابط

درباره ما

شماره تماس:
021-55153580
09109960915

فروش:
sales[at]AsanHost.com
پشتیبانی:
support[at]AsanHost.com
اطلاعات:
info[at]AsanHost.com

گفتگوی آنلاین  

© 2023 - 2004 AsanHost.com
google